Band "Skromni" 1965. na Korani

Band "Skromni" 1965. godine na Korani: Cvek, Lala, Žolja, Šari i Željko

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.