Nastup zbora Glazbene škole Karlovac sa zborom JNA 1975.

Nastup zbora Glazbene škole Karlovac sa zborom JNA 1975. godine 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.