OŠ Dragojla Jarnević. 8C, 1981.

Osnovna škola Dragojla Jarnević. 8C, 1981. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.