OŠ Ivo Lola Ribar - tehnički odgoj, 1980.

Osnovna škola Ivo Lola Ribar (danas Braća Seljan) 1980. godina - tehnički odgoj - nastava o fotografiji - prof. Kovačević: Marijan Marković, Tanja Rušnov, Dražen Bukva, Danijela Neimarević, Sanja i Tanja Sučević, Željka Puzek, Davorka Šaula, Željko Peršin,  Nenad Rosić, Nives Silić i Dinko Neskusil

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.