Osnovna škola Ivo Lola Ribar (danas Braća Seljan) 1980. godina - tehnički odgoj

Osnovna škola Ivo Lola Ribar (danas Braća Seljan) 1980. godina - tehnički odgoj - nastava o fotografiji - prof. Kovačević: Marijan Marković, Tanja Rušnov, Tanja Sučević, Željka Puzek, Davorka Šaula, Robert Kovačević, Nives Silić, Đorđe Šimulija i Dinko Neskusil

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.