U vrtu Grginovih 1942. godine

U vrtu Grginovih 1942. godine - stoji Antonija Medarić i uz nju Gvardo Peer koji je poginuo kao američki vojnik u Koreji a u pozadini zgrada učiteljske vježbaonice i Više djevojačke škole (danas Osnovna škola Braća Seljan)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.