Vespa club Karlovac

Vespa club Karlovac - Tomislav Lukinić Luca, Anton Markulin, Stjepan Malobabić, Mile Gračan, Matko Hvala (predsjednik Vespa kluba Zagreb) i Mijo Car

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.