Malonogometni turnir 1978. - pobjednička ekipa "Sport" sa ženskim golmanom

Malonogometni turnir 1978. godine - pobjednička ekipa "Sport" sa ženskim golmanom: Štefančić, Janjanin, Filipi, Batinić, Vasiljević, Fatima, Milašinović, Sekulić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.