Karlovačka banka 1961. - djelatnice

Karlovačka banka 1961. godine - djelatnice (radnice)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.