Banija - "Tri peharčeka”

Banija - buffet "Tri peharčeka”

Na fotografiji desno je prizemnica s tavanom, Banija 12, Kozomarićeva kuća. Lokal u prizemlju unajmio je Jambrošić, činovnik u poreznom uredu. Njegova supruga, porijeklom Mađarica, ovdje je 1930. - ih vodila gostionicu „Juliška“ (kasnije „Zagorcu“) i bila poznata po dobroj „šarf“ kuhinji. Jedno je vrijeme ovdje, i na broju Banija 20, držao gostionicu Emil Facan. Kuća je 1950. bila u vlasništvu Gideona Belobabe.

Lokal za gostionicu „Tri peharčeka“ kupio je 1960. – ih Dragutin Vrđuka, a njegov sin Zdenko vodio sve do 1990. – ih. U kući je dugo godina djelovao KUD „Matija Gubec“, čije je sjedište sada na adresi Strossmayerov trg 1. Od 1970. – ih kuća je u vlasništvu Vladimira i Marije Baklaić, koja je redila crkvu i okolni cvijetnjak. ("Svjetlo")

Pripremila Biserka Fabac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.