Hotel Korana 30. siječnja 1966. - gastronomska degustacija

Hotel Korana (Nova) 30. siječnja 1966. - gastronomska degustacija, djevojčica na slici Branimira Krizmanić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.