Ulica Miroslava Krleže 2 i 4 (Džemala Bijedića) 1979.

Ulica Miroslava Krleže 2 i 4 (Džemala Bijedića) 1979. godine 

Stambeni nizovi
Autor : Đurđa Lipovšćak (AGI-46)
Projekt : 1976.
Investitor : Jugoturbina
Izvođač : Tempo

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.