U parkovima i na klupama - mame i bebe 1930.-tih, u kolicima Berislav Šćulac 1941. godine

U parkovima i na klupama - mame i bebe 1930.-tih, u kolicima Berislav Šćulac 1941. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.