Marija (Maca) Vrbetić sa roditeljima u Šimunićevoj ulici 1938.

Marija (Maca) Vrbetić sa roditeljima u Šimunićevoj ulici 1938. godini

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.