Novi centar - Ulica Ivana Meštrovića

Novi centar - Ulica Ivana Meštrovića u izgradnji (Ulica VIII kordunaške udarne divizije)

Crveni neboder
autor : Stjepan Krajač (AGI-46)
projekt : 1975.
izvedba : 1977. (TEMPO)

Školski centar Karlovac
autor : Ratko Rausavljević
projekt : 1974.-1975. (PB : GP Hidroelektra)
izvedba : 1975.-1977. (GP Međimurje)
investitor : Školski centar metalske i elektrostruke Karlovac; Jugoturbina

Stambena zgrada (Sarajevska/Meštrovićeva)
autor : Slavko Brezović
nadogradnja (1992.) : Vesna Vinski

Stambena zgrada („Hollywood“)
autor : Lidija Grečko - Krstevski
izvedba : 1976/7. (TEMPO)
Priredio Luka Krmpotić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.