U šetnji 1934. godine

Dragutin i Ivo Sorko, Ana i Karlo Neskusil i curice Zdenka i Verica Sorko (danas Krizmanić i Klobučar) u šetnji 1934. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.