Ženska ekipa Košarkaškog kluba Željezničar 1968.

Ženska ekipa Košarkaškog kluba Željezničar 1968. godine: Njanja, Asja, Sofija (cica), Branka M., Senada, Branka S., Biba, Jadranka i  Mirjana

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.