Razglednica - Karlovac, Stari grad Dubovac, Stari grad Ozalj i kupalište na Korani 1941.

Razglednica - Karlovac, Stari grad Dubovac, Stari grad Ozalj i kupalište na Korani 1941. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.