"Banda" sa šanca 1950.-tih

"Banda" sa šanca 1950.-tih: Šegović, Pavletić Tomislav, Panijan Emil, Tomičić Vlado, Mihajlović, Štimac Marinko, Mustapić Jole, Paštrović Mate, Gerovac Marijan, Dupin Vladimir, Šare Zvonko, Lukinić Braco, Šomek Venco i Dukić Dalibor

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.