Na "novom" Stadionu 1975. - Momo Kovačević, Branko Vignjević i Zdenko Kuzmanić

Na "novom" Stadionu 1975. - Momo Kovačević, Branko Vignjević i Zdenko Kuzmanić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.