"Stari" željeznički most (sa tri željezna luka) preko Kupe početkom 1970.-tih

"Stari" željeznički most (sa tri željezna luka) preko Kupe početkom 1970.-tih

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.