Odbojkaška ekipa OŠ Ivo Lola Ribar 1979.

Odbojkaška ekipa Osnovne škole Ivo Lola Ribar 1979. godine (8. razred)
Gordana Vukmirović, pok. Vesna Filković, Vesna Agbaba, Željka Jovanović, Željka Simić, Dušanka Vukobratović, Davorka Delfar (Dobranić), prof. Petračić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.