Mirko Pešut i Biserka Sambolec 1966. godine na Vunskom polju

Mirko Pešut i Biserka Sambolec 1966. godine na Vunskom polju 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.