Primanje u pionire 29. 11. 1974. - OŠ Herta Turza, Banija

Primanje u pionire 29. 11. 1974. - OŠ Herta Turza, Banija, razrednica Barka Kocanjer

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.