Trabant (karavan) i wartburg (karavan) na Strossmayerovom trgu početkom 1980.-tih

Trabant (karavan) i wartburg (karavan) na Strossmayerovom trgu početkom 1980.-tih

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.