Doček Nove 1984. godine u Crikvenici

Doček Nove 1984. godine u Crikvenici (fotografirano na "staru" godinu 31. 12. 1983.)​

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.