Osnovna škola Hrnetić - 1. razred 20. lipnja 1955.

Osnovna škola Hrnetić - 1. razred 20. lipnja 1955. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.