OŠ Ivo Lola Ribar 4. razred 1977. - izlet u Kumrovec

Osnovna škola Ivo Lola Ribar (Braća Seljan) 4. razred 1977. godine - izlet u Kumrovec. razrednica Piškurić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.