Cvjetni korzo 10. lipnja 1956. - Božidar Fajs sa sestrom

Cvjetni korzo 10. lipnja 1956. godine - Božidar Fajs sa sestrom

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.