Ana Lebarić, rođena Javurek, učiteljica, 1938. sa djecom: Bratislav (lijevo) i Josipa (desno)

Ana Lebarić, rođena Javurek, učiteljica, 1938. godine sa djecom: Bratislav (lijevo)  i Josipa (desno)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.