Fotografija - Hotel Korana 1935.

Fotografija - Hotel Korana 1935.
(Hotel i restauracija Korana ima u ponudi: kajzericu sa šunkom, viški opolo, odojak, malinovac, slatko mlijeko, kiselo mlijeko, yogurth, čaša piva, vrč piva, domaća limunada - natpisi na ogradi)
(Fotografije i razglednice iz kolekcije gospodina Nikole Perića. Galerija će biti nadopunjavana u idućih nekoliko mjeseci a u razglednicama i fotografijama voljenog nam grada možemo uživati dobrotom Jasminke Štajcer koja mi ih je ustupila na skeniranje i objavljivanje). 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.