Prvi svjetski rat - ranjenici u bolnici 1916. godine

Prvi svjetski rat -  ranjenici u bolnici 1916. godine. U zadnjem redu, peti kad brojimo s lijeve strane (mršavo lice)  Josip Željko (1891. - 1942.), tada imao 25 godina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.