Vjenčanje 9. travnja 1944. godine

Vjenčanje 9. travnja 1944. godine - mladenci Josipa (rođ. Željko) Maltar i Rudolf Maltar

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.