Obitelj Hauptfeld

Obitelj Hauptfeld - Osnivač karlovačke grane je Dragutin koji je u braku s Franjicom Darany imao desetero djece. Kći Draga kao operna pjevačica ostvarila je međunarodnu karijeru. Troje ih je bilo zaposleno u tiskarstvu kao obiteljskom poslu, a svi su aktivno sudjelovali u društvenom životu (vokalni kvartet pjevačkog društva "Zore" činili su: Dragutin (Lolo), Miljenko (Mićo, 1898.-1945.), Zlatko (Garo, 1905.-1945.) i Ivan (Špica). Nakon očeve smrti tiskarski posao vodila je kći Zlata (1883.-1962.), a u tiskari su radili Josip (Pepo, 1891.-1965.) poslovođa i Dragutin (Lolo1893.-1977.) slovoslagar i meter. U gradskim ustanovama djelovali su Ivan (Špica, 1900.-1972.), koji je jedno vrijeme bio tajnik Udruženja karlovačkih obrtnika i gradonačelnik Karlovca (1944.-1945.), i Zora (1888.-1972.) tajnica, zatim i predsjednica društva Hrvatska žena i istaknuta članica Odbora za gradnju Hrvatskog doma, Hrvoje (1932.-1999.) sin Ivana kao učenik Tehničke škole od komunističkog je režima bio osuđen zbog neprijateljske djelatnosti, a 1990. godine inicijator je osnivanja i doživotni predsjednik Karlovačke podružnice Hrvatskog društva političkih zatvorenika. U braku s Verom rođenom Mutak rođen je Tomislav i Zlatko (Dudo). (Izvor - Karlovački leksikon, str. 194 - 195)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.