Atletski klub Željezničar - osvajači Kupa Hrvatske 31.10.1954. godine

Atletski klub Željezničar - osvajači Kupa Hrvatske 31.10.1954. godine. Zadnji red: drugi slijeva (s peharom): Krešo Račić, četvrti slijeva: Dušan Jasić - Debo, peti slijeva: Ante Tešija, šesti Aleksandar Markulin, sedmi Žganec, drugi s desna: Petar Grgec

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.