Dragec Aistrich sa igračkama 1923. godine

Dragec Aistrich, sin Miroslave (Slave) rođene Hauptfeld, udane za Karla Aistricha sa igračkama 1923. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.