Tekstilova "Majska revija" u Sportskoj dvorani 1974. ili 1975. godine

Tekstilova "Majska revija" u Sportskoj dvorani 1974. ili 1975. godine (dio članova Grupe 777 i Marinko Colnago iz Novih fosila

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.