Radne akcije na obnovi Karlovca 1945. - 1950.

Radne akcije na obnovi Karlovca 1945. - 1950.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.