Fićo i brat i sestra Dragojevići 1964. godine

Fićo i brat i sestra Dragojevići (Adam i Krunoslava) 1964. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.