Gajbica kod kina Edison

Gajbica kod kina Edison 1941. godine - mjesto za fotografiranje

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.