Vrbanićev perivoj 1939.

Vrbanićev perivoj - tenis plac - poplava 5. ožujka 1939.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.