Avio fotografija - Zvijezda, Karlovac 1952. godine

Avio fotografija - Zvijezda, Karlovac 1952. godine 


ŠUMA POD ZEMLJOM 
U jednom dokumentu iz 1648. godine napominje se da se u pojačanje ograde karlovačke tvrđave treba u zemlju pobiti 9.720 hrastovih trupaca. Teško je procijeniti, je li to doista i učinjeno, ali je činjenica da je pod današnjim Karlovcem tijekom gradnje tvrđave ugrađena golema šuma hrastova. 
(„Karlovačka škrinjica“, novinar Nikola Perić)

KAMENI ZIDOVI 
Prve kamene obloge oko kula Karlovac dobiva tek 1739. godine. Do tada su sve to bile zemljane utvrde. Od kamenih obloga sačuvana je samo ona 
u Draškovićevoj ulici, jer se kamen s bastiona u 19. i 20. stoljeću koristio za gradnju civilnog Karlovca. 
(„Karlovačka škrinjica“, novinar Nikola Perić)

ENGLEZ PRED GRADOM 
Engleski putopisac Simon Clements stigao je na konju 21. kolovoza 1715. godine i pred Karlovac, ali ga vojne vlasti nisu pustile u grad. Nisu mu dopustili ni da nastavi put prema moru, pa je Clements pregazio na konju Kupu tri milje od grada i krenuo put Metlike. Zapis o tome čuva se u British Museumu u Londonu pod naslovom „The Journal of Simon Clements“.
(„Karlovačka škrinjica“, novinar Nikola Perić)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.