Osnovna škola Mile Mraović Simić, 1972. godina, razrednica Rudan Bosiljka, 4. razred

Osnovna škola Mile Mraović Simić, 1972. godina, razrednica Rudan Bosiljka, 4. razred
Dražen Žele, Berislav Mlačak, Nikica Jakšić, Dubravko Golubić, Hrvoje Jelinić, Damir Kostadinović, Savo Zurnić, Darijo Janković, Čedo Dragojević, Božidar Cvitković, Darko Šojat, Bojana (Boba)?, Eden Mišljenac, Nada Hajdin, Vesna Oršanić, Maja?, Indira Aradski, Andrina Janković, Vesna Fundurulić, Goranka Majetić, Milica Basara, Irena Potnar, Žaneta Galinac i Nina?

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.