Osnovna škola Mile Mraović Simić, 1972. godina, razrednica Rudan Bosiljka, 5. razred

Osnovna škola Mile Mraović Simić, 1972. godina, razrednica Rudan Bosiljka, 5. razred

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.