"Dobrovoljni" radovi na Ruskom putu po završetku Drugog svjetskog rata

"Dobrovoljni" radovi na Ruskom putu po završetku Drugog svjetskog rata (Božidar Prahić je prvi s desne strane)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.