Ekskurzija u Dubrovnik OŠ Ivo Lola Ribar 1980. godine

Ekskurzija u Dubrovnik OŠ Ivo Lola Ribar 1980. godine - u pratnji prof, Vladimir Peršin

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.