Gimnazija, 4.k na ekskurziji Biograd/Šibenik/Zadar 1980. - Aco, Ceca, Biljka i Pjer

Gimnazija, 4.k na ekskurziji Biograd/Šibenik/Zadar 1980. - Aco, Ceca, Biljka i Pjer (Aleksandar Aco Resanović, Svetlana Vukoje, Biljana Bekić i Branko Pjer Meničanin)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.