2. Gimnazija, gimnazijalke generacije od 1968. - 1972. godine

2. Gimnazija, gimnazijalke generacije od  1968. - 1972. godine
Čuče: VESNA KOLIĆ, MIRJANA OBRADOVIĆ, JASNA BARAC, VIŠNJA FRKIĆ, NADA SKOLAN, DUŠANKA OPAČIĆ i DUBRAVKA KALOĐERA UZ KOJU STOJI PROF. BLAŽENKA PETRIĆ IZ KEMIJE.
GORE STOJE: BARA JOHA, VESNA DEJANOVIĆ, ŠTEFICA ŠTUBLJER, MILENA MRVOŠ, ANKICA BEZJAK, MARIJA PRAHOVIĆ, JOVANKA BABIĆ, NEVENKA IVKA, BLAŽENKA MADJERUH, MARIJA RADOŠEVIĆ, MARIJANA BOBINAC, DESANKA PAJIĆ, GORDANA DIVIĆ, JASNA SKENDER i DRAGICA BUNČIĆ.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.