Na Centralnom spomeniku žrtvama fašizma 1983.

Na Centralnom spomeniku žrtvama fašizma 1983. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.