Prvi razred osnovne škole 1958. u zgradi današnje Tehničke škole

Prvi razred osnovne škole 1958. u zgradi današnje Tehničke škole, učiteljica Danica Podvinski

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.