Maturantice Gimnazije 1951.

Maturantice IV B Gimnazije 1951. godine snimljene na Korani

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.